OM FÖRETAGET • TJÄNSTER • REFERENSUPPDRAG • KOMPETENS • KONTAKT engelsk flagga  
             
 

Åsa Johansson Hakim

Jag startade min internationella bana 1987 med en lång resa i Asien. Därefter studerade jag naturgeografi och miljövård vid Stockholms universitet och tog en masterexamen i tropisk miljö- och markvård vid University of Newcastle upon Tyne. Efter två forskningsstudier om jorderosion i Kenya och Tanzania har jag fortsatt bredda min kunskapsbas med kurser i FN-kunskap, u-landskunskap, generalistik, organisationsanalys och -utveckling, genderfrågor, projektledning och rättvis handel.

Under en stor del av mina 15 år på arbetsmarknaden har jag arbetat för svenska enskilda organisationer: som handläggare, projektledare, programsamordnare. I två år var jag stationerad i Gambia som rådgivare för National Environment Agency. Jag har också varit ansvarig för projekt i Kina, Östafrika, Södra Kaukasien, DR Kongo, Bosnien.

Som skribent har jag publicerat mig i bland andra Uppsala Nya Tidning, Gävle Dagblad, Eskilstuna Kuriren, Finlands Natur. Sedan hösten 2006 är jag utbildad Instruktör för Rättvisemärkt.

CV.pdf

 
             
          Webbdesign: Helena Magnusson