Detta är ett urval av utförda uppdrag:

Sverige
augusti – november 2006
Samordnare för Rättvis HandelsForum 2006
Röda Korsets Folkhögskola

Samordnade förberedelserna, marknadsföringen och genomförandet av Sveriges första nationella forum för Rättvis handel. På programmet stod seminarier, varumässa, försäljning, modevisning, utställningar, filmvisning samt en avslutande debatt med rikskända debattörer. Ansvarade för budget och för en arbetsgrupp om 6 personer. Forum besöktes av ca 1000 personer.

Södra Kaukasien
januari 2004 – januari 2006
Projektutvecklare
FN-förbundet/Sida

Startade upp ett projekt om metoder för konflikthantering i samarbete med georgiska FN-förbundet. Projektet bidrog också till utvecklingen av FN-rörelsen i regionen genom bildandet av systerförbund i Armenien och Azerbaijan.

Victoriasjö regionen
februari 2002 + december 2002 – mars 2003
Programutvecklare
Forum Syd/Sida

Ett nytt program för projektstöd till NGOer i länderna runt Victoriasjön skulle startas. En studie av förutsättningarna i de civila samhällena gjordes i vilken ingick fältintervjuer av lokala aktörer. För inrättandet av en fond genomfördes en djupare organisationsanalys av en utvald NGO. Arbetet utmynnade i en ansökan till Sida för ett 3-årigt program.

Gambia
maj 1996 – maj 1998
Rådgivare till National Environment Agency
Gambiagrupperna/Sida

Byggde tillsammans med enheten för miljöutbildning upp ett nationellt resurscentrum, startade radio och TV-program, producerade Gambias första nationella miljönyhetsbrev och samarbetade med utbildningsdepartementet för att få in miljöfrågorna i grundskolans läroplan.